اخبار

✅ ادای شهادت کذب در در دادسرا یا کلانتری

✅ چکیده:
ادای شهادت کذب در دادسرا یا کلانتری،فاقد وصف مجرمانه است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۳۶۴۰۰۳۸۸
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۲/۱۳

✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ح. دائر بر شهادت دروغ در دادگاه موضوع شکایت آقای الف. ح.پ، با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی ، تحقیقات انجام شده، ملاحظه پرونده استنادی از دادسرای ناحیه خارک ، صدور قرار مجرمیت وکیفر خواست صادره که به تایید نماینده محترم دادستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قرائن وامارات موجوددر پرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته مستنداً به ماده ۶۵۰ از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می نمایدرای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران- ناصردهقان

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ح با وکالت ع. ش.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۲۱۰ مورخ ۹۴/۳/۵ صادره از شعبه محترم ۱۰۱۰ کیفری ۲ ولی عصر ( عج ) و به طرفیت تجدیدنظرخوانده بنام الف. ح.پ. که طی دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به اتهام ادای شهادت کذب در دادگاه مرتبط با دادنامه شماره ۹۱۰۰۳۰۱ مورخ ۹۱/۴/۵ صادره از شعبه محترم ۱۰۳۰ کیفری قدوسی به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده و مداقه در رسیدگی های بعمل آمده ملاحظه می نماید ، تجدیدنظرخواه طبق تصاویر ماخوذه از دوربین های محل مناقشه ، در محل حضور داشته است و ناظر درگیری فی ما بین تجدیدنظرخوانده و الف. ن. بوده است ، مضاف بر اینکه حسب منطوق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی قانونگذار بالصراحه به ادای شهادت در دادگاه اشاره نموده است و نه در کلانتری و یا بازپرسی ، النهایه حسب مراتب مسطوره و تدقیق در مندرجات پرونده متشکه ، و ملاحظه لایحه تسلیمی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ، اعتراض معترض را نسبت به دادنامه معترض عنه وارد و مقرون به واقع تلقی نموده و بزه ای از عمل تجدیدنظرخواه ملحوظ نمی گردد ، بالنتیجه حسب بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، و مستندا به ماده ۴ قانون مارالذکر و اصل ۳۷ قانون اساسی رای برائت تجدیدنظرخواه را از بزه منتسبه صادر و اعلام می نماید . این رأی قطعی است .
🔹شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
سید محمد میراحمدی – محمّدرضا فراهانی/پژوهشگاه قوه قضاییه

سربرگ شماره یک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

سربرگ شماره ۲

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

سربرگ شماره ۳

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *