ارتباط با موسسه حقوقی عادل زارعی

موسسه حقوقی عادل زارعی با حدود ربع قرن تجربه و فعالیت موفق در زمینه های مختلف وکالت، مشاوره حقوقی، قراردادها و داوری با همکاری وکلای مجرب تلاش نموده است با بهره گیری از علم روز و استفاده از شیوه های نوین همواره جایگاه خود را در صدر موسسات حقوقی موفق کشور حفظ نموده و ضمن کسب بهترین نتایج ممکن با پی گیری مستمر ، دلسوزی و همراهی، موجبات آرامش و اطمینان موکلین در پروسه های دشوار حقوقی را فراهم آورد.
در این میان اعتماد بسیاری از معتبرترین اشخاص، موسسات داخلی و خارجی و موکلین خود گویای وفاداری این موسسه به بهترین عملکرد حرفه ای از سالیان گذشته تا هم اکنون است.