آب معدنی ویوانت

شرکت پیشگام فراصنعت(رامکو)

شرکت طیران العربیه

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ابفا

شرکت پارس حساس

شرکت نیروترانس

شرکت پالایش نفت لاوان

شرکت پالایش نفت شیراز

تعاونی دامداران استان فارس

شرکت ب.آ

شرکت صنایع شیر ایران

شرکت تکلم (وابسته به بنیاد کوثر)