سیده زهرا حسینی

مدرک کارشناسی حقوق
وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی

Zahra Hosseini

Bachelor of Laws degree
Basic lawyer of a judiciary and legal advisor